Naša geografia počas mimoriadnej situácie

Mimoriadna situácia – portál Naša geografia

Sme radi, že portál je využívaný 2 až 3 viac (počet používateľov a tiež počet navštívených stránok) ako v bežný režim, čo svedčí o tom, že v tejto situácii je portál Naša geografia nápomocný učiteľom, žiakom, rodičom a verejnosti.

Okrem toho nás teší, že nás na stránke Zavretá škola – Ako učiť doma (https://www.zavretaskola.sk/) uviedli ako zdroj pre Geografiu 2. stupňa ZŠ.

 

Tento týždeň bola spustená stránka Učíme na diaľku (https://www.ucimenadialku.sk/). Nájdete na nej mnoho užitočných portálov a vzdelávacích materiálov. Zatiaľ tam nie je uvedený portál Naša geografia. Hneď ako sme to zistili sme ich kontaktovali, aby doplnili do zdrojov aj portál Naša geografia. Ku dnešnému dňu sme nedostali odpoveď a preto dúfame, že sa portál doplní čím skôr.

Messenger

Viacerí nás kontaktujete cez Messenger, buď s tým, že nám vyjadrujete podporu za čo ĎAKUJEME. Ale taktiež dostávame otázky na ktoré sa Vám snažíme vždy odpovedať, hneď ako to je možné. Preto ak máte otázky neváhajte nás kontaktovať a budeme sa Vám snažiť pomôcť resp. poradiť. 

Naša geografia – Facebook

Ak nás chcete podporiť môžete sa pridať do FB skupiny Naša geografia. Nájdete tu aktuálne informácie a v prípade potreby nás viete ihneď kontaktovať. Budeme radi ak sa pridáte.

Mimoriadna situácia

Vzhľadom na riziko šírenia ochorenia COVID – 19 bola dňa 12. 03. 2020 Ústredným krízovým štábom SR vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska a zároveň došlo k plošnému uzatvoreniu škôl a školských zariadení na všetkých úrovniach.

Ako vhodný prostriedok pre výučbu geografie v tejto situácii je portál nasageografia.sk pre všetkých učiteľov, rodičov, žiakov a širokú verejnosť.

Portál nasageografia.sk ponúka materiály, ktoré sú VOĽNE DOSTUPNÉ! Nájdete tu spracované učivá od 5. ročníka po 9. ročník ZŠ + 1. ročník OG až 4. ročník OG. Zahŕňa to prezentácie z jednotlivých učív, aktivity rozličného druhu, galérie, videá ..

Chceli by sme dať do pozornosti aj ďalšie portály, kde nájdete množstvo užitočných materiálov:

Lepšia Geografia (https://lepsiageografia.sk/)

Program Alf (https://programalf.com/alf/sk/)

Purposegames (https://www.purposegames.com/)

Seterra (https://online.seterra.com/sk/)

Zábavný zemepis (https://www.geograf.in/sk/)