Povrch Afriky

Purposegames:

Povrch Afriky 1

Povrch Afriky 2

Povrch Afriky 3

Povrch Afriky 4

Povrch Afriky 5

Povrch Afriky 6

Povrch Afriky 7

Povrch Afriky 8

LearningAPP:

Interaktívna tabuľa:

povrch afriky
povrch afriky

Videá: