Opakovanie Ázie

Prezentácia

Aktivity

Poloha a pobrežie Ázie:

Poloha a pobrežie Ázie 1

Poloha a pobrežie Ázie 2

Povrch Ázie:

Povrch Ázie 1

Povrch Ázie 2

Povrch Ázie 3

Povrch Ázie 1

Povrch Ázie 2

Povrch Ázie 3

Podnebie Ázie:

Podnebie Ázie

Vodstvo Ázie:

Vodstvo Ázie 1

Vodstvo Ázie 2

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie:

Vegetačné oblasti Ázie

Test 1

Test 2

Obyvateľstvo a sídla Ázie:

Hlavné mestá štátov Ázie 1

Mestá Ázie 1

Kvíz o hlavných mestách štátov Ázie

Krajiny Ázie

Hlavné mestá štátov Ázie 2

Mestá Ázie 2

Juhozápadná Ázia:

Štáty Juhozápadnej Ázie 1

Štáty Juhozápadnej Ázie 2

Prírodné pomery Juhozápadnej Ázie

Štáty, mestá a vlajky Juhozápadnej Ázie

Južná Ázia:

Prírodné pomery Južnej Ázie 1

Prírodné pomery Južnej Ázie 2

Štáty Južnej Ázie

Mestá Južnej Ázie

Test 1

Test 2

Juhovýchodná Ázia:

Juhovýchodná Ázia

Štáty Juhovýchodnej Ázie 1

Štáty Juhovýchodnej Ázie 2

Hlavné mestá štátov Juhovýchodnej Ázie

Štáty, mestá a vlajky Juhovýchodnej Ázie

Krajiny Juhovýchodnej Ázie

Mestá Juhovýchodnej Ázie

Východná Ázia:

Východná Ázia 1

Kvíz o Východnej Ázii

Štáty a mestá Východnej Ázie

Východná Ázia 2

Prírodné pomery Východnej Ázie

Štáty, mestá a vlajky Východnej Ázie

Mestá Východnej Ázie

Východná Ázia 1

Východná Ázia 2

Východná Ázia 3

Severná Ázia:

Rusko 1

Rusko 2

Mestá Ruska 1

Rieky Ruska

Mestá Ruska 2

Ruskí spisovatelia

Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu

Mestá Ruska 3

Stredná Ázia:

Mestá Strednej Ázie 1

Kvíz o Strednej Ázii

Štáty Strednej Ázie

Hlavné mestá Strednej Ázie

Vlajky štátov Strednej Ázie

Mestá Strednej Ázie 2

Videá