Opakovanie

Kahoot:

https://play.kahoot.it/#/k/5138cd2d-aa5e-4264-8b38-f41028bdfce7

Pracovný list:

Opakovanie prírody Slovenska

Videá: