Časové pásma

V atlasoch sveta zvyčajne na konci atlasu nájdete Časové pásma. Je to vhodná pomôcka na rýchle určenie časov v jednotlivých častiach sveta. 

Základné pravidlo je:

smerom od nás na západ odpočítavame čas 

smerom od nás na východ pripočítavame čas

Zem je rozdelená na 24 časových pásiem. Jednotlivé časové pásma sú od seba oddelené o 1 hodinu. Svetový čas je daný nultým poludníkom. Na Slovensku používame stredoeurópsky čas. Dátumová hranica – zmena dátumu. 

Viac informácií nájdete: Prečo je na Zemi rôzny čas?