Práca s mapou. Geografické súradnice

Prezentácia

Aktivity

Purposegames:

Geografické súradnice

Úloha č. 1:

a) 60° s. z. š. 20° v. z. d. – …….……………………………. ( more)
b) 30° j. z. š. 160°z. z. d. – …………………………………… (panva)
c) 40° s.z.š.; 140°v.z.d…………………………………………………….. (ostrov)
d) 70°j.z.š.; 40°z.z.d …………………………………………. (more)
e) 0° z.š.; 60°v.z.d. ………………………………………………………….. (panva)
f) 40°j.z.š.; 120°z.z.d. ……………………………………….. (oceán)
g) 30°s.z.š.; 65°v.z.d …………………………………………. (more)
h) 10°s.z.š; 20°v.z.d. …………………………………………. (svetadiel)
i) 60°s.z.š.; 60° v.z.d. ……………………………………………………. (pohorie)
j) 20° s.z.š.; 40°v.z.d. ……………………………………………………. (more)
k) 50° s. z. š. 60° z. z. d. – …………………………………… (záliv)
l) 50° s. z. š. 70° v. z. d. – ……………………………………. (plošina)
m) 60° s. z. š. 20° v. z. d. – …….…………………………… (súostrovie)
n) 10° s. z. š. 10° z. z. d. – …………………………………… (vysočina)
o) 30° j. z. š. 20° v. z. d. – ……………………………………. (štát)
p) 30°j.z.š; 30°v.z.d ………………………………………………………..(vrchy)
q) 30°s.z.š.; 0°d. …………………………………………………………….(štát)
r) 20°s.z.š; 50°v.z.d. ……………………………………………………….(polostrov)
s) 10°j.z.š.; 20°v.z.d. ……………………………………………………… (štát)
t) 0°š; 40°v.z.d. ………………………………………………………………(rieka)
u) 20°s.z.š.; 10°z.z.d. ………………………………………………………..(štát)
v) 20°j.z.š.; 40°v.z.d. ………………………………………………………..(prieliv)
w) 35°s.z.š.; 20°v.z.d. ………………………………………………………..(more)
x) 10°s.z.š.; 10°v.z.d. ………………………………………………………..(štát)

Úloha č. 2:

Na mape s mierkou 1 : 500 000 je znázornená vzdialenosť z mesta A do mesta B úsečkou dlhou 3, 8 cm. Aká je táto
vzdialenosť v skutočnosti?
Vzdušná vzdialenosť z Nitry do Bratislavy je 75 km. Aká dlhá bude táto vzdialenosť na mape s mierkou 1 : 3 000 000 ?
Vypočítajte skutočnú dĺžku cesty, ktorá je na mape s mierkou 1 : 250 000 znázornená úsečkou dlhou 4 cm.
Aká je mierka plánu, ak skutočná vzdialenosť 250 km je na nej znázornená úsečkou dĺžky 5 cm?
Skutočné rozmery parku tvaru obdĺžnika sú – šírka 250 m, dĺžka 1,4 km. Aké budú jeho rozmery na mape s mierkou 1 : 20 000?

Úloha č. 3:

Použi atlas! Na území ktorých štátov ležia body so súradnicami:
a. 20° j.z.š. 135° v.z.d. ………………………… ………
b. 45° s.z.š. 95° v.z.d. ………………………… ………
c. 30° s.z.š. 30° v.z.d. ………………………… ………
d. 60° s.z.š. 75° v.z.d. ………………………… ………
e. 65° s.z.š. 20° z.z.d. ………………………… ………
f. 1° j.z.š. 70° z.z.d. ………………………… ………
g. 30° s.z.š. 0° z.d. ………………………… ………
Zo začiatočných písmen zemepisných názvov zostav názov 1 zo svetadielov

Úloha č. 4:

1. Zisti mierku mapy na ktorej je vzdialenosť 72 km
znázornená dĺžkou 8 cm.
2. Vzdušná vzdialenosť z Trenčína do Nitry je 36 km.
Aká dlhá úsečka bude predstavovať túto vzdialenosť
na mape s mierkou 1 : 600 000
3. Na mape Slovenska je vzdušná vzdialenosť medzi
Bratislavou a Nitrou znázornená úsečkou dlhou 5,5 cm.
Mierka mapy je 1 : 1 000 000. Aká je táto vzdialenosť v
skutočnosti?

Videá