Opakovanie Slovenska

Prezentácia

Aktivity

Poloha a rozloha Slovenska:
Poloha a rozloha Slovenska 1

Poloha a rozloha Slovenska 2

Povrch Slovenska

Povrch Slovenska 1

Povrch Slovenska 2

Povrch Slovenska 3

Povrch Slovenska 4

Povrch Slovenska 5

Povrch Slovenska 6

Podnebie Slovenska:

Klimatické oblasti Slovenska

Vodstvo Slovenska:

Vodstvo Slovenska 1

Vodstvo Slovenska 2

Vodstvo Slovenska 3

Vodstvo Slovenska 4

Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy Slovenska:

Vegetačné stupne v závislosti od nadmorskej výšky

Historické územia a tradície:

Tradičné regióny Slovenska 1

Tradičné regióny Slovenska 2

Sídla:

Mestá Slovenska 1

Mestá Slovenska 2

Krajské mestá Slovenska

Mestá Slovenska na obrázkoch

Kraje Slovenska

Mestá Slovenska 2

Hospodárstvo Slovenska:

Pamiatky UNESCO na Slovensku:

Pamiatky UNESCO na Slovensku v obrázkoch

Pamiatky UNESCO na Slovensku

Bratislavský kraj:

Bratislavský kraj 1

Bratislavský kraj 2

Bratislavský kraj

Trnavský kraj:

Trnavský kraj v obrázkoch

Nitriansky kraj:

Nitriansky kraj

Prírodné pomery Nitrianskeho kraja

Nitriansky kraj v obrázkoch

Trenčiansky kraj:

Trenčiansky kraj

Okresné mestá Trenčianskeho kraja

Trenčiansky kraj TEST

Žilinský kraj:

Žilinský kraj

Okresné mestá Žilinského kraja

Žilinský kraj – Opakovanie

Banskobystrický kraj:

Okresné mestá Banskobystrického kraja

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj v obrázkoch

Košický kraj:

Košický kraj

Sídla Košického kraja

Košický kraj

Prešovský kraj:

Prešovský kraj

Okresné mestá Prešovského kraja

Prešovský kraj na obrázkoch

Poloha Prešovského kraja

Videá