Aký je rozdiel medzi kontinentom a svetadielom?

Kontinent – je veľká súvislá súš obklopená svetovým oceánom, ktorá má osobitný, svojský geologický vývoj a stavbu. Sú kontinenty, ktoré so susednými kontinentmi súvisia úzkou pevninskou šijou. Tak súvisí Suezskou šijou kontinent Eurázia s kontinentom Afrika a panamskou šijou kontinent Severná Amerika s kontinentom Južná Amerika. 

Kontinenty – Severná Amerika, Južná Amerika, Eurázia, Afrika, Austrália a Antarktída

Svetadiel – narozdiel od kontinentu je to veľká oblasť na zemskom povrchu, ktorú obyčajne tvorí kontinent a k nemu priľahlé ostrovy a ktorá je charakteristická osobitým historickým, etnografickým a hospodárskym vývojom. Napr. kontinent Eurázia tvoria spolu s ostrovmi dva svetadiely – Európa a Ázia. Naopak, kontinenty Severná a Južná Amerika s ostrovmi a kontinentálnym mostom Strednej Ameriky tvoria svetadiel – Amerika. Ako osobitný svetadiel rátame Oceániu – pozostáva z ostrovov Tichého oceánu. 

Svetadiely – Amerika, Európa, Ázia, Afrika, Austrália, Oceánia a Antarktída

 

Existujú rozličné pohľady na delenie kontinentov a svetadielov. Určite je vhodné si na internet vyhľadať patričné informácie ohľadom ďalších pohľadov na delenie kontinentov a svetadielov.