Programy

Odporúčame nasledovné programy, ktoré môžu byť užitočné pre učiteľov, žiakov, rodičov a všetkých, ktorí majú radi geografiu.

Google Earth – Google Earth

Stellarium – Stellarium

Mapker 3 – Mapker 3 – upozorňujeme, že tento program nie je zadarmo dostupný. Je potrebné si na webovej stránke autorov overiť licenčné podmienky a v prípade potreby ich kontaktovať. V každom prípade hoc program nie je voľne dostupný tak ho tu uvádzame nakoľko program je užitočný a odporúčame ho.

InovEduc – InovEduc – projekt prináša unikátne spojenie interaktívnych 3D modelov historických, kultúrnych, technických a prírodných pamiatok východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny a inovatívnych vzdelávacích prístupov pre zlepšenie historického a multikultúrneho povedomia o prihraničných regiónoch.

Africké jazerá – Africké jazerá (arcgis.com) – pekne spracované informácie o Afrických jazerách