Veľká Británia

Purposegames:

Zaujímavosti Veľkej Británie

Prírodné pomery Veľkej Británie

Veľká Británia

Veľká Británia – Severné Írsko

Ostrovy Veľkej Británie

Mestá Veľkej Británie

Historické zeme Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

SlepemapyCZ:

Mestá Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Seterra:

Mestá Veľkej Británie

Interaktívna tabuľa:

spojene_kralovstvo
spojene_kralovstvo

Testy:

Test 1

Test 2

Test 3

Program Alf:

Alf test 1
Alf test 2

LearningAPP:

Videá:

https://www.youtube.com/watch?v=tN9EC3Gy6Nk