Čo je to register a na čo slúži?

Na konci atlasu máte k dispozícii tzv. Register. Na čo slúži? Je to vhodná pomôcka ako rýchlo nájsť hľadaný pojem. Je zoradený abecedne. 

Nájdete v ňom označenia ako napr. Bratislava 74 A2. Čo to znamená?

Bratislava – pojem, ktorý hľadáme

74 – strana, kde sa daný pojem nachádza

A2 – sekcia, kde sa nachádza zadaný pojem. A – stĺpec; 2 – riadok