Obyvateľstvo

Prezentácia

Aktivity

Otvorte si stránku Štatistický úrad Slovenskej republiky a zistite na nej odpovede na nasledujúce úlohy.

1. Zistite PRESNÝ počet obyvateľov Slovenskej republiky k 31.12.2015 a k 31.12.2016.
2. Koľko sa narodilo detí a koľko ľudí zomrelo v Slovenskej republike v roku 2016? Máme prirodzený prírastok alebo prirodzený úbytok obyvateľstva?
3. Aká je priemerná hustota zaľudnenia v okrese Martin a v okrese Žilina za rok 2016? Porovnajte obe hodnoty s celoslovenským priemerom.
4. Koľko ľudí žilo v okrese Martin a v okrese Žilina za rok 2016?
5. Vyhľadajte počet mužov a počet žien vo vekovej kategórii od 10 do 14 rokov a vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov žijúcich v okrese Martin k 31.12.2016.

Learningapps:

Videá