Listnaté a zmiešané lesy mierneho pásma

Purposegames:

Typy stromov 1

Typy stromov 2

Živočíchy žijúce v lesoch 1

Areály stromov vo svete

Živočíchy žijúce v lesoch 2

Živočíchy žijúce v lesoch 3

Galéria:

Videá: