Opakovanie Európy

Prezentácia

Aktivity

Poloha a rozloha Európy:

Poloha a rozloha Európy 1

Poloha a rozloha Európy 2

Poloha a rozloha Európy 3

Poloha a rozloha Európy 4

Poloha a rozloha Európy 5

Poloha a rozloha Európy 6

Poloha a rozloha Európy 7

Poloha a rozloha Európy 8

Poloha a rozloha Európy 9

Poloha a rozloha Európy 10

Povrch Európy:

Povrch Európy 1

Povrch Európy 2

Povrch Európy 3

Povrch Európy 4

Povrch Európy 5

Povrch Európy 6

Podnebie Európy:

Podnebie Európy

Vodstvo Európy:

Vodstvo Európy 1

Vodstvo Európy 2

Vodstvo Európy 3

Vodstvo Európy 4

Vodstvo Európy 5

Vodstvo Európy 6

Vodstvo Európy 7

Vodstvo Európy 8

Typy krajín:

Vegetačné oblasti Európy

Obyvateľstvo Európy:

Počet obyvateľov sveta

Top 10 miest Európy podľa počtu obyvateľov

Porovnanie dvoch štátov podľa počtu obyvateľov

Top 100 miest Európy podľa počtu obyvateľov

Hospodárstvo Európy:

Top 20 najbohatších krajín na svete

Európska únia:

Kvíz o európskej únii 1

Krajiny Európskej únie

Mestá štátov Európskej únie

Štáty Európskej únie + vlajky

Top 30 najväčších miest Európskej únie

Vlajky štátov Európskej únie

Mestá Európskej únie na obrázkoch

Kvíz o Európskej únii 2

Krajiny Európskej únie

Oblasti a štáty Európy:

Regióny Európy

Česko:

Mestá Česka

Kvíz o Česku

Povrch, vodstvo a mestá Česka

Test o Česku

Regióny Česka

Okresy Česka

Mestá Česka

Rieky Česka

Vodné nádrže Česka

Pohoria Česka

Povrch Česka

Chránené krajinné oblasti a národné parky Česka

Regióny Česka

Poľsko:

Mestá Poľska

Test o Poľsku

Vojvodstvá Poľska

Provincie Poľska

Nemecko:

Nemecko

Spolkové krajiny Nemecka 1

Zaujímavosti Nemecka

Mestá Nemecka 1

Test o Nemecku

Spolkové krajiny Nemecka

Mestá Nemecka 2

Spolkové krajiny Nemecka 2

Mestá Nemecka 3

Mestá Nemecka 4

Nemecko test 1

Nemecko test 2

Nemecko test 3

Nemecko test 4

Nemecko test 5

Nemecko test 6

Stredná Európa 1

Stredná Európa 2

Stredná Európa 3

Francúzsko:

Mestá Francúzska

Zaujímavosti Francúzska

Regióny Francúzska

Mestá Francúzska

Mestá Francúzska

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

Zaujímavosti Veľkej Británie

Prírodné pomery Veľkej Británie

Veľká Británia

Veľká Británia – Severné Írsko

Ostrovy Veľkej Británie

Mestá Veľkej Británie

Historické zeme Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Mestá Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Mestá Veľkej Británie

Švédsko:

Mestá Švédska

Dánsko, Nórsko, Švédsko a Fínsko

Mestá Švédska

Test 1

Test 2

Test 3

Taliansko:

Taliansko

Taliansko

Taliansko

Oblasti Talianska

Mestá Talianska

Mestá Talianska

Regióny Talianska

Test 1

Test 2

Test 3

Rusko:

Rusko

Povrch Ruska

Mestá Ruska

Mestá Ruska

Mestá Ruska

Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu

Videá