Obyvateľstvo Európy

Purposegames:

Počet obyvateľov sveta

Top 10 miest Európy podľa počtu obyvateľov

Porovnanie dvoch štátov podľa počtu obyvateľov

Top 100 miest Európy podľa počtu obyvateľov

LearningAPP:

Pracovný list:

Obyvateľstvo Európy

Videá: