Videoprezentácie

Pridali sme do spodného menu ďalšiu sekciu „Videoprezentácie„. Nájdete v nej videoprezentácie pre jednotlivé učivá geografie rozdelené podľa ročníkov. Videoprezentácie sú v slovenčine a veríme, že budú nápomocné hlavne pre žiakov a tiež že zaujmú všetkých, ktorí majú radi geografiu.

Videá sú voľne dostupné na youtube, ktoré vytvoril CHeBiG (CHeBiG – YouTube).

 

Školský rok 2021/2022

Portál Nasageografia.sk začína 4. rok svojho pôsobenia. Prázdniny sme okrem oddychu využili tiež na to, že sme doplnili nové sekcie.

Realizované zmeny:
1, Úprava hlavného menu – z hlavnému menu sme odstránili sekciu „Previerky“ a doplnili sekciu „Práca s mapou„.
2, Úprava spodného menu – sekcia „Previerky„, ktorá bola odstránená z horného menu a ktorú nájdete už iba v spodnom menu a tiež pribudla nová sekcia „Čítanie
3, Sekcia „Práca s mapou“ – pridaná do hlavného menu. Do tejto sekcie sa budeme snažiť dávať návody, tipy pre prácu s mapou. Rozhodli sme sa pre vytvorenie tejto sekcie a jej zaradenie do hlavného menu preto, že práca s mapou robí problém viacerých žiakom a práve táto sekcia im má slúžiť ako pomôcka
4, Sekcia „Čítanie“ – pridaná do spodného menu. Táto sekcia bude slúžiť ako zdroj zaujímavých článkov, ktoré odporúčame si prečítať
5, Odporúčame tiež v spodnom menu sekcie „Programy„, „Knihy„, „Námety

Okrem týchto zmien by sme radi upriamili pozornosť tiež na:

– Budeme radi ak budete naďalej využívať Messenger (umiestnený vpravo dole) – budeme sa snažiť odpovedať na Vaše otázky tak ako aj v predošlom školskom roku

– Naďalej sme tiež k dispozícii na FB stránke Naša geografia. Okrem toho na nej nájdete aktuálne informácie

Previerky – Zmenili sme heslo od sekcie Previerky. Prístup do jednotlivých previerok je zaheslovaný. Heslá poskytneme každému vyučujúcemu, ktorý o to požiada. Prosíme vás, aby ste napísali email z oficiálnej školskej emailovej adresy na email nasageografia@nasageografia.sk

Spolupráca – Budeme radi ak by ste s nami spolupracovali a rozvíjali portál Nasageografia.sk. Preto ak máte nejaké zaujímavé materiály a chcete ich dať k dispozícii ďalším kolegom a žiakom budeme radi ak nám ich pošlete na email nasageografia@nasageografia.sk.

Námety – nájdete tu zaujímavé stránky/portály v ktorých nájdete kopec materiálov z geografie. Vrelo odporúčame! 

Knihy – táto sekcia obsahuje odkazy na online knihy geografie voľne dostupné pre každého kto má záujem 

Programy – sekcia obsahuje názvy programov a linky, kde si ich stiahnete na programy zamerané na geografiu. Určite vhodné aspoň na vyskúšanie.

Kontakt – kontaktovať nás môžeme naďalej cez email nasageografia@nasageografia.sk alebo využite formulár

Podpora – ak by ste nás chceli podporiť v rozvoji portálu môžete využiť číslo účtu na ktorý môžete poslať finančnú podporu SK04 0900 0000 0050 7625 9900. Za každú podporu vyjadrujeme veľké ĎAKUJEME.

Časové pásma

V atlasoch sveta zvyčajne na konci atlasu nájdete Časové pásma. Je to vhodná pomôcka na rýchle určenie časov v jednotlivých častiach sveta. 

Základné pravidlo je:

smerom od nás na západ odpočítavame čas 

smerom od nás na východ pripočítavame čas

Zem je rozdelená na 24 časových pásiem. Jednotlivé časové pásma sú od seba oddelené o 1 hodinu. Svetový čas je daný nultým poludníkom. Na Slovensku používame stredoeurópsky čas. Dátumová hranica – zmena dátumu. 

Viac informácií nájdete: Prečo je na Zemi rôzny čas?

 

Čo je to register a na čo slúži?

Na konci atlasu máte k dispozícii tzv. Register. Na čo slúži? Je to vhodná pomôcka ako rýchlo nájsť hľadaný pojem. Je zoradený abecedne. 

Nájdete v ňom označenia ako napr. Bratislava 74 A2. Čo to znamená?

Bratislava – pojem, ktorý hľadáme

74 – strana, kde sa daný pojem nachádza

A2 – sekcia, kde sa nachádza zadaný pojem. A – stĺpec; 2 – riadok

Aký je rozdiel medzi kontinentom a svetadielom?

Kontinent – je veľká súvislá súš obklopená svetovým oceánom, ktorá má osobitný, svojský geologický vývoj a stavbu. Sú kontinenty, ktoré so susednými kontinentmi súvisia úzkou pevninskou šijou. Tak súvisí Suezskou šijou kontinent Eurázia s kontinentom Afrika a panamskou šijou kontinent Severná Amerika s kontinentom Južná Amerika. 

Kontinenty – Severná Amerika, Južná Amerika, Eurázia, Afrika, Austrália a Antarktída

Svetadiel – narozdiel od kontinentu je to veľká oblasť na zemskom povrchu, ktorú obyčajne tvorí kontinent a k nemu priľahlé ostrovy a ktorá je charakteristická osobitým historickým, etnografickým a hospodárskym vývojom. Napr. kontinent Eurázia tvoria spolu s ostrovmi dva svetadiely – Európa a Ázia. Naopak, kontinenty Severná a Južná Amerika s ostrovmi a kontinentálnym mostom Strednej Ameriky tvoria svetadiel – Amerika. Ako osobitný svetadiel rátame Oceániu – pozostáva z ostrovov Tichého oceánu. 

Svetadiely – Amerika, Európa, Ázia, Afrika, Austrália, Oceánia a Antarktída

 

Existujú rozličné pohľady na delenie kontinentov a svetadielov. Určite je vhodné si na internet vyhľadať patričné informácie ohľadom ďalších pohľadov na delenie kontinentov a svetadielov. 

Typy máp

V atlasoch nájdete rozličné typy máp a je dobré keď niečo hľadáte hľadať tiež podľa typu mapy čo vám uľahčí vyhľadanie potrebných informácií. 

Typy máp:

  • Fyzická mapa – hlavne pohoria, nížiny, rieky, púšte atď.

  • Politická mapa – názvy štátov, farebné vyznačenie štátov, mestá atď

  • Mapy oblastí – zhrňujú predošlé 2 typy máp ale s tým rozdielom, že zobrazujú určité oblasti ako napr. Stredná Európa, Južná Európa, Východná Ázia atď

  • Tematické mapy – zobrazujú určitú oblasť ktorú zobrazuje mapa napr. mapa poľnohospodárstva Európy, hospodárstva Severnej Ameriky, mapa počasia sveta atď

  • Slepé mapy – vhodné na precvičenie vedomostí

 

Pomôžte nám v rozvoji portálu

Blíži sa koniec školského roka 2020/2021. Je to tretí školský rok čo poskytuje svoje služby portál Naša geografia.
Základom portálu je, aby bol zadarmo dostupný pre všetkých, ktorí prejavia záujem. Túto myšlienku chceme zachovať.
Chceme portál naďalej rozvíjať a bez Vašej pomoci to nebude možné. Preto ak nás chcete podporiť tak môžete to spraviť nasledovnými spôsobmi:

Šírte o nás informácie – svojím kolegom, spolužiakom, známym atď.
Pridajte sa na našu FB stránku – FB Naša geografia 
Využívajte náš Messenger – Messenger Naša geografia
Podporte nás finančne – na účet SK04 0900 0000 0050 7625 9900
Za každú pomoc ĎAKUJEME.