Práca s mapou

Vhodný spôsob nadobudnutia vedomostí z geografie je práca s mapou. V prílohe sú slepé mapy jednotlivých častí sveta – mapa sveta, Afriky, Ázie, Európy, Slovenska a Ameriky.

Námety na prácu s danými mapami:

 • Prírodná časť – poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo – vyznačenie daných oblastí, vyfarbenie a pod.
 • Spoločenská časť – obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, CR – vyznačenie daných miest, lokalít skupín obyvateľstva, významných častí hospodárstva, pamiatok a zaujímavostí CR a pod.
 • Regióny – skĺbenie jednotlivých predošlých častí pre vybrané regióny – štáty, regióny spájajúce napr. štáty, oblasti a pod. 

Prílohy:

Svet
Afrika
Ázia
Európa
Slovensko
Amerika

Meno, mesto, zviera, vec

Pripravili sme pre Vás vzor pre hru meno, mesto, zviera, vec.

Je možnosť hrať hru z pohľadu rozličných možností:

 • hrať s pomocou atlasu alebo bez atlasu
 • ísť podľa svetadielov – Európa, Ázia, Afrika ..
 • ohraničiť na regióny – Stredná Európa, Juhozápadná Ázia ..
 • zvoliť si jednotlivé štáty – Slovensko, Egypt, USA ..
 • a pod.

Námety – nová sekcia v menu

Vytvorili sme novú položku v spodnom menu a to „Námety“ (https://www.nasageografia.sk/namety/).

 

V položke „Námety“ nájdete zosumarizované zdroje v ktorých môžete nájsť veľké množstvo skvelých materiálov na geografiu. Z viacerých sme aj my čerpali aktivity, ktoré sú verejne dostupné. Určite odporúčame si prezrieť jednotlivé geografické zdroje. Budeme ich priebežne aktualizovať. 

Pomôcka na určovanie geografických súradníc

Určovanie geografických súradníc – postup

Zem môžeme rozdeliť na pologule – severná pologuľa, južná pologuľa, východná pologuľa a západná pologuľa.

Deliacimi čiarami pri určovaní pologúľrovník a nultý poludník.

Rovník: delí Zem na severnú pologuľu a južnú pologuľu

 

Rovník
Severná pologuľa
Južná pologuľa

Nultý poludník: delí Zem na západnú pologuľu a východnú pologuľu

Nultý poludník
Východná pologuľa

Rovníkod 0° do 90° čiže:

 • severne od rovníka sa nachádza severná pologuľa a hodnoty nadobúda od 0° do 90° – takže hodnoty budú označené s.g.š (severná geografická šírka) alebo s.z.š. (severná zemepisná šírka)
 • južne od rovníka sa nachádza južná pologuľa a hodnoty nadobúda od 0° do 90° – takže hodnoty budú označené j.g.š. (južná geografická šírka) alebo j.z.š (južná zemepisná šírka)

 

Nultý poludníkod 0° do 180° čiže:

 • západne od nultého poludníka sa nachádza západná pologuľa a hodnoty nadobúda od 0° do 180° – takže hodnoty budú označené z.g.d. (západná geografická dĺžka) alebo z.z.d. (západná zemepisná dĺžka)
 • východne od nultého poludníka sa nachádza východná pologuľa a hodnoty nadobúda od 0° do 180° – takže hodnoty budú označené v.g.d. (východná geografická dĺžka) alebo v.z.d. (východná zemepisná dĺžka)

 

OK, poďme na určovanie geografických súradníc v praxi

 1. Otvorte si Atlas (ak nemáte atlas tak odporúčame si ho kúpiť nakoľko sa Vám bude pracovať ľahšie ale dajú sa použiť aj mapy na internete napr. Atlas – online)
 2. Máme za úlohu nájsť svetadiel s geografickými súradnicami 15° s.g.š 15° v.g.d. 
 3. 15° s.g.š. – čiže bude to „nad“ rovníkom (teda je to severná pologuľa) 
 4. 15° v.g.d. – – čiže bude to „východne“ od nultého poludníka (teda je to východná pologuľa)
 5. Keď pôjdeme dvomi prstami z každej súradnice tak spoločný bod bude na svetadiele Afrika 

 

 

Ďalšie príklady

20° s.g.š.40° v.g.d.- (more) – čiže 20° s.g.š. (bude to nad rovníkom čo značí že to bude severná pologuľa) a 40° v.g.d. (bude to východne od nultého poludníka čo značí, že to bude východná pologuľa) – čiže správna odpoveď je červené more

40° j.z.š. 120° z.z.d. – (oceán) – čiže 40° j.z.š. (bude to pod rovníkom čo značí že to bude južná pologuľa) a 120° z.z.d. (bude to západne od nultého poludníka čo značí, že to bude západná pologuľa) – čiže správna odpoveď je Tichý oceán

Viac informácií nájdete v priložených odkazoch

Čo môžeme vidieť na glóbuse

Práca s mapou. Geografické súradnice