Stredná Európa

Purposegames:

Štáty Strednej Európy

Kvíz o Strednej a Západnej Európe

Kvíz o Strednej Európe

Program Alf:

Stredná Európa 1

Stredná Európa 2

Stredná Európa 3

Stredná Európa 4

Stredná Európa 5