Poloha Afriky

Prezentácia

Aktivity

Interaktívna tabuľa:

Zaujímavosti Afriky:

Vybrané zaujímavosti o Afrike

LearningAPP:

Videá