Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky

Prezentácia

Aktivity

Interaktívna tabuľa:

Learningapps:

Videá