Práca s mapou

Vhodný spôsob nadobudnutia vedomostí z geografie je práca s mapou. V prílohe sú slepé mapy jednotlivých častí sveta – mapa sveta, Afriky, Ázie, Európy, Slovenska a Ameriky.

Námety na prácu s danými mapami:

  • Prírodná časť – poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo – vyznačenie daných oblastí, vyfarbenie a pod.
  • Spoločenská časť – obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, CR – vyznačenie daných miest, lokalít skupín obyvateľstva, významných častí hospodárstva, pamiatok a zaujímavostí CR a pod.
  • Regióny – skĺbenie jednotlivých predošlých častí pre vybrané regióny – štáty, regióny spájajúce napr. štáty, oblasti a pod. 

Prílohy:

Svet
Afrika
Ázia
Európa
Slovensko
Amerika

Meno, mesto, zviera, vec

Pripravili sme pre Vás vzor pre hru meno, mesto, zviera, vec.

Je možnosť hrať hru z pohľadu rozličných možností:

  • hrať s pomocou atlasu alebo bez atlasu
  • ísť podľa svetadielov – Európa, Ázia, Afrika ..
  • ohraničiť na regióny – Stredná Európa, Juhozápadná Ázia ..
  • zvoliť si jednotlivé štáty – Slovensko, Egypt, USA ..
  • a pod.

Námety – nová sekcia v menu

Vytvorili sme novú položku v spodnom menu a to „Námety“ (https://www.nasageografia.sk/namety/).

 

V položke „Námety“ nájdete zosumarizované zdroje v ktorých môžete nájsť veľké množstvo skvelých materiálov na geografiu. Z viacerých sme aj my čerpali aktivity, ktoré sú verejne dostupné. Určite odporúčame si prezrieť jednotlivé geografické zdroje. Budeme ich priebežne aktualizovať.