Činnosť vetra

Purposegames:

Vetry na Zemi

Veterná turbína

Aktivita:

cinnost vetra
cinnost vetra

Program Alf:

Alf test 1
Alf test 2
Alf test 3

Videá: