Meranie na mapách

Prezentácia

Aktivity

Úloha č. 1:

Podľa grafickej mierky mapy sú 4 cm na mape 120 km v skutočnosti. Akú vzdialenosť v skutočnosti bude 1 cm na mape ?

Úloha č. 2:

Koľko km v skutočnej krajine predstavuje 1 cm na mape pri mierke:
1: 400 000 000 odpoveď …………………
1: 75 000 000 …………………
1: 2 000 000 …………………
1: 500 000 …………………
1: 200 000 …………………

Úloha č. 3:

Koľko km sú od seba vzdialené v skutočnej krajine body A a B, ak ich vzdialenosť na mape je:
a) vzdialenosť na mape 3cm; mierka mapy je 1:50 000 000
b) vzdialenosť na mape 2cm; mierka mapy je 1:400 000
c) vzdialenosť na mape 4cm; mierka mapy je 1:7 000 000

Úloha č. 4:

Na mape s mierkou 1: 20 000 000 je vzdialenosť medzi Bratislavou a Istanbulom 6 cm. Akú vzdialenosť preletí lietadlo na linke medzi týmito mestami?

Úloha č. 5:

Na pláne mesta je mierka 1: 5 000. Budova má na mape dĺžku 1cm. Aká je jej dĺžka v skutočnosti?

Úloha č. 6:

Grafická mierka na mape má dĺžku 3cm, čo zodpovedá v skutočnosti vzdialenosti 600 km. Aká dĺžka zodpovedá 6 cm na mape?

Videá