Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky

Purposegames:

Vegetačné oblasti Afriky

Pracovný list:

Typy krajín Afriky PDF

Videá: