Túžba po mieri

Vyjadrujeme túžbu po navrátení mieru na Ukrajine v čo najkratšom čase aby sa toto nesmierne utrpenie obyvateľstva skončilo čím skôr. Je potrebné čím skôr začať mierové rokovania so všetkými dotknutými stranami a predovšetkým ukončiť boje! Jedine mier je správna cesta.