Časové pásma

V atlasoch sveta zvyčajne na konci atlasu nájdete Časové pásma. Je to vhodná pomôcka na rýchle určenie časov v jednotlivých častiach sveta. 

Základné pravidlo je:

smerom od nás na západ odpočítavame čas 

smerom od nás na východ pripočítavame čas

Zem je rozdelená na 24 časových pásiem. Jednotlivé časové pásma sú od seba oddelené o 1 hodinu. Svetový čas je daný nultým poludníkom. Na Slovensku používame stredoeurópsky čas. Dátumová hranica – zmena dátumu. 

Viac informácií nájdete: Prečo je na Zemi rôzny čas?

 

Čo je to register a na čo slúži?

Na konci atlasu máte k dispozícii tzv. Register. Na čo slúži? Je to vhodná pomôcka ako rýchlo nájsť hľadaný pojem. Je zoradený abecedne. 

Nájdete v ňom označenia ako napr. Bratislava 74 A2. Čo to znamená?

Bratislava – pojem, ktorý hľadáme

74 – strana, kde sa daný pojem nachádza

A2 – sekcia, kde sa nachádza zadaný pojem. A – stĺpec; 2 – riadok

Aký je rozdiel medzi kontinentom a svetadielom?

Kontinent – je veľká súvislá súš obklopená svetovým oceánom, ktorá má osobitný, svojský geologický vývoj a stavbu. Sú kontinenty, ktoré so susednými kontinentmi súvisia úzkou pevninskou šijou. Tak súvisí Suezskou šijou kontinent Eurázia s kontinentom Afrika a panamskou šijou kontinent Severná Amerika s kontinentom Južná Amerika. 

Kontinenty – Severná Amerika, Južná Amerika, Eurázia, Afrika, Austrália a Antarktída

Svetadiel – narozdiel od kontinentu je to veľká oblasť na zemskom povrchu, ktorú obyčajne tvorí kontinent a k nemu priľahlé ostrovy a ktorá je charakteristická osobitým historickým, etnografickým a hospodárskym vývojom. Napr. kontinent Eurázia tvoria spolu s ostrovmi dva svetadiely – Európa a Ázia. Naopak, kontinenty Severná a Južná Amerika s ostrovmi a kontinentálnym mostom Strednej Ameriky tvoria svetadiel – Amerika. Ako osobitný svetadiel rátame Oceániu – pozostáva z ostrovov Tichého oceánu. 

Svetadiely – Amerika, Európa, Ázia, Afrika, Austrália, Oceánia a Antarktída

 

Existujú rozličné pohľady na delenie kontinentov a svetadielov. Určite je vhodné si na internet vyhľadať patričné informácie ohľadom ďalších pohľadov na delenie kontinentov a svetadielov. 

Typy máp

V atlasoch nájdete rozličné typy máp a je dobré keď niečo hľadáte hľadať tiež podľa typu mapy čo vám uľahčí vyhľadanie potrebných informácií. 

Typy máp:

 • Fyzická mapa – hlavne pohoria, nížiny, rieky, púšte atď.

 • Politická mapa – názvy štátov, farebné vyznačenie štátov, mestá atď

 • Mapy oblastí – zhrňujú predošlé 2 typy máp ale s tým rozdielom, že zobrazujú určité oblasti ako napr. Stredná Európa, Južná Európa, Východná Ázia atď

 • Tematické mapy – zobrazujú určitú oblasť ktorú zobrazuje mapa napr. mapa poľnohospodárstva Európy, hospodárstva Severnej Ameriky, mapa počasia sveta atď

 • Slepé mapy – vhodné na precvičenie vedomostí

 

Pomôžte nám v rozvoji portálu

Blíži sa koniec školského roka 2020/2021. Je to tretí školský rok čo poskytuje svoje služby portál Naša geografia.
Základom portálu je, aby bol zadarmo dostupný pre všetkých, ktorí prejavia záujem. Túto myšlienku chceme zachovať.
Chceme portál naďalej rozvíjať a bez Vašej pomoci to nebude možné. Preto ak nás chcete podporiť tak môžete to spraviť nasledovnými spôsobmi:

Šírte o nás informácie – svojím kolegom, spolužiakom, známym atď.
Pridajte sa na našu FB stránku – FB Naša geografia 
Využívajte náš Messenger – Messenger Naša geografia
Podporte nás finančne – na účet SK04 0900 0000 0050 7625 9900
Za každú pomoc ĎAKUJEME.

Práca s mapou

Vhodný spôsob nadobudnutia vedomostí z geografie je práca s mapou. V prílohe sú slepé mapy jednotlivých častí sveta – mapa sveta, Afriky, Ázie, Európy, Slovenska a Ameriky.

Námety na prácu s danými mapami:

 • Prírodná časť – poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo – vyznačenie daných oblastí, vyfarbenie a pod.
 • Spoločenská časť – obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, CR – vyznačenie daných miest, lokalít skupín obyvateľstva, významných častí hospodárstva, pamiatok a zaujímavostí CR a pod.
 • Regióny – skĺbenie jednotlivých predošlých častí pre vybrané regióny – štáty, regióny spájajúce napr. štáty, oblasti a pod. 

Prílohy:

Svet
Afrika
Ázia
Európa
Slovensko
Amerika

Meno, mesto, zviera, vec

Pripravili sme pre Vás vzor pre hru meno, mesto, zviera, vec.

Je možnosť hrať hru z pohľadu rozličných možností:

 • hrať s pomocou atlasu alebo bez atlasu
 • ísť podľa svetadielov – Európa, Ázia, Afrika ..
 • ohraničiť na regióny – Stredná Európa, Juhozápadná Ázia ..
 • zvoliť si jednotlivé štáty – Slovensko, Egypt, USA ..
 • a pod.