Zmena menu

Upravili sme hlavné menu tak, že sme pridali položku Podpora, kde nájdete všetky potrebné informácie ak by ste nás chceli podporiť.

Z hlavného menu sme premiestnili položku Kontakt do novovytvoreného menu na spodnej strane portálu. Okrem toho sme do tohto menu pridali položku Spolupráca.