LearningApps

Vo viacerých učivách na portáli Naša geografia nájdete ďalší zaujímavý portál, ktorý ponúka skvelé aktivity z geografie. Je ním LearningApps:

https://learningapps.org/

Vpravo hore si môžete zmeniť jazyk na češtinu. Následne si vyberte Prechádzať aplikáciami a z kategórií si vyberte Geografiu resp. Zemepis.