Pridané: Previerky

Do hlavného menu sme pridali kategóriu Previerky v ktorej nájdete štyri podkategórie. Každá podkategória je venovaná pre daný ročník.

Previerky – 5. ročník
Previerky – 6. ročník
Previerky – 7. ročník
Previerky – 8. a 9. ročník

Upozornenie:
Prístup do jednotlivých previerok je zaheslovaný. Heslá poskytneme každému vyučujúcemu, ktorý o to požiada. Prosíme vás, aby ste napísali email z oficiálnej školskej emailovej adresy na email nasageografia@nasageografia.sk

Ďakujeme za porozumenie