Doplnenie odkazov do menu

Do jednotlivých kategórií (Svet, Afrika, Ázia, Európa, Slovensko a Previerky) a tematických celkov sme pridali odkazy na učivá. Veríme, že vám pridanie odkazov pomôže v lepšej orientácii na portáli nasageografia.sk

odkazy
odkazy