Školský rok 2019/2020

Nasageografia.sk oslavuje 1. rok svojho pôsobenia a s radosťou sa púšťame do školského roka 2019/2020.
Cez prázdniny sme pracovali na portáli a snažili sme sa ho posunúť ďalej.

V pár bodoch Vám predstavíme zmeny, ktoré sme spravili:

– Celková zmena vzhľadu portálu – použitá nová téma
Pridané do hlavného menu nové sekcie – Austrália a Amerika – nájdete v nich rozličné materiály k daných učivám – prezentácie, aktivity, galérie, videá

V hlavnom menu položka Kontaktdoplnený formulár odkaz pre nás

Pravý bočný panel – doplnené položky SPOLUPRÁCA,PREVIERKY, PODPORA

SPOLUPRÁCA – ak máte k dispozícii materiály, ktoré by ste chceli zverejniť a dať teda k dispozícii všetkým používateľom portálu budeme radi ak nám ich pošlete na email

PREVIERKY – prístup do sekcie je naďalej zaheslovaný a heslo poskytneme každému vyučujúcemu, ktorý nám napíše email z oficiálnej školskej emailovej adresy (UPOZORNENIE: Heslo bolo zmenené oproti minulému roku)

PODPORA – ak si myslíte, že má zmysel portál nasageografia.sk a chceli by ste nám finančne pomôcť budeme vďačný za každú podporu

Do kategórie Previerky v hlavnom menu sme doplnili previerky pre 9. ročník z oblasti Austrálie a Ameriky

Pravý bočný panel sme na konci doplnili o premietanie obrázkov z galérií, ktoré sú použité v jednotlivých učivách

V priebehu školského roka 2019/2020 plánujeme pokračovať tak ako minulý školský rok na rozvoji portálu.