Pár slov na úvod ..

Naša Geografia

– stránka určená pre žiakov základných škôl, kde nájdu spracované jednotlivé učivá z predmetu geografia od 5. ročníka po 9. ročník ZŠ

– stránka určená pre učiteľov základných škôl, ktorý môžu využívať materiály pri výučbe na hodinách geografie

Obsah 

Na stránke nájdete tieto materiály:

  • Prezentácie
  • Aktivity
  • Galérie obrázkov 
  • Videá

Učivo je rozdelené podľa ročníkov:

SVET – 5. ročník

Mapa sveta

AFRIKA a ÁZIA – 6. ročník

Mapa Afriky
Mapa Ázie

EURÓPA – 7. ročník

Mapa Európy

Slovensko – 8. a 9. ročník

Mapa Slovenska

AMERIKA a AUSTRÁLIA – pripravuje sa