Ovládacie prvky stránky

Na pravú stranu portálu nasageografia.sk sme pridali nasledovné ovládacie prvky:
Články – zobrazujú posledných 5 článkov, ktoré boli pridané
Spolupracujte s nami – výzva na spoluprácu s učiteľmi a priateľmi geografie
Previerky – postup pre získanie prístupu do sekcie Previerky

Veríme, že tieto zmeny Vám prinesú uľahčenie práce na portáli nasageografia.sk