Nasageografia v Českej republike

Rozširujeme pôsobnosť portálu nasageografia do Českej republiky. Veríme, že si nájde priestor a bude nápomocná tak učiteľom ako aj žiakom.
Sme presvedčení, že jazyková rozdielnosť nebude predstavovať žiadny problém.
Tešíme sa na spoluprácu.