Previerky

V hlavnom menu sa nachádza kategória Previerky v ktorej nájdete päť podkategórií. Každá podkategória je venovaná pre daný ročník.
Previerky – 5. ročník
Previerky – 6. ročník
Previerky – 7. ročník
Previerky – 8. ročník
Previerky – 9. ročník


Upozornenie:
Prístup do jednotlivých previerok je zaheslovaný. Heslá poskytneme každému vyučujúcemu, ktorý o to požiada. Prosíme vás, aby ste napísali email z oficiálnej školskej emailovej adresy na email nasageografia@nasageografia.sk

Ďakujeme za porozumenie