Elementor #5211

Články

Zaradenie do správnej postupnosti

Do nasledujúcich učív sme pridali aktivity zamerané na zaradenie jednotlivých položiek do správnej postupnosti. Povrch Zeme Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky Typy krajín Európy Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy Slovenska Rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie

Čítať ďalej »

Rozdeľovanie do skupín

Pridali sme ďalšie aktivity zamerané na interaktívnu tabuľu – rozdeľovanie do skupín. Pohyby Zeme – prečo sa striedajú ročné obdobia Vodstvo Afriky Vodstvo Európy Vodstvo Slovenska Vodstvo Austrálie

Čítať ďalej »

LearningApps – hľadanie párov

Do nižšie uvedených učív sme pridali aktivity zamerané na interaktívnu tabuľu – hľadanie párov. Pohyby Zeme – prečo sa striedajú deň a noc Podnebie Afriky Podnebie Európy Podnebie Slovenska Podnebie Austrálie

Čítať ďalej »

Doplňovačky

Pridali sme doplňovačky do týchto učív. Mesiac – prirodzená družica Zeme Povrch Afriky Povrch Európy Povrch Slovenska Poloha a povrch Austrálie

Čítať ďalej »