Elementor #5211

Články

Práca s mapou

Vhodný spôsob nadobudnutia vedomostí z geografie je práca s mapou. V prílohe sú slepé mapy jednotlivých častí sveta – mapa sveta, Afriky, Ázie, Európy, Slovenska a Ameriky. Námety na prácu s danými mapami: Prírodná časť – poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo – vyznačenie daných oblastí, vyfarbenie a pod. Spoločenská časť – obyvateľstvo, sídla,

Čítať ďalej »

Meno, mesto, zviera, vec

Pripravili sme pre Vás vzor pre hru meno, mesto, zviera, vec. Je možnosť hrať hru z pohľadu rozličných možností: hrať s pomocou atlasu alebo bez atlasu ísť podľa svetadielov – Európa, Ázia, Afrika .. ohraničiť na regióny – Stredná Európa, Juhozápadná Ázia .. zvoliť si jednotlivé štáty – Slovensko, Egypt, USA .. a pod.

Čítať ďalej »

Knihy – nová sekcia v menu

V rámci spodného menu pribudla ďalšia sekcia a to „Knihy“ – https://www.nasageografia.sk/knihy/ V položke „Knihy“ nájdete odkazy na dostupné online knihy z geografie. Postupne budeme dopĺňať rozličné portály s dostupnými online knihami.

Čítať ďalej »