Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy Slovenska

Purposegames:

Vegetačné stupne v závislosti od nadmorskej výšky

Pracovný list:

Typy krajín Slovensko PDF