Pohyby Zeme – prečo sa striedajú ročné obdobia

Purposegames:

Kvíz o pohyboch Zeme 1

Kvíz o pohyboch Zeme 2

Pohyb Zeme okolo Slnka

Videá: